"Girişimcilerin Girişimcilik Öyküleri” - Mehmet Yusuf Balık

“Girişimcilerin Girişimcilik Öyküleri”

Fikir ve Cesaretin Buluşma Noktası; “Genç Girişimcilerin Girişimcilik Öyküleri” nin yer aldığı “#SözGençlerde” Projesi başlıyor.

Proje; girişim yolculuğuna çıkan ve çeşitli alanlarda girişimlerini gerçekleştiren 41 girişimcinin “girişimcilik öyküleri” nden oluşan bir belgesel ve yeni girişimcilere örneklik teşkil etmesi, girişimciliğin toplum arasında yaygınlaşması, bu konudaki bilincin artması ve ülkemizdeki “Girişimcilik” ekosistemine katkı sağlaması için her girişimcinin ücretsiz yararlanacağı girişimcilik danışmanlığı gibi birçok hizmeti kapsıyor.

Bilindiği üzere girişimcilik, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son derece popüler ve ilgi çekici bir alandır. Özellikle içerisinde barındırdığı risk ve bununla doğru orantılı olarak oluşan yüksek kazanç, girişimciliği her daim cazip halde tutmaktadır. Girişimciliğin ürettiği katma değer ve istihdam gibi olumlu etkiler göz önünde bulundurulduğunda ülke ekonomilerine sağladığı olumlu katkı da girişimciliğin önemini artırmaktadır.

Bir ülkenin kalkınmasında girişimciliğin artırılması, girişimci özelliklerinin ve niteliğinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Başarılı girişimcilik faaliyetleri ülkede istihdam yaratılmasında, ekonomik büyümenin hızlandırılmasında, yeni endüstrilerin ortaya çıkmasında, toplumun değişim ve gelişim sürecinde oldukça işlevseldir.

Projenin Amaç ve Hedefleri;
• Girişimcilik rolünün ve katkılarının keşfedilmesi
• Örnek girişimcilik çalışmalarının/öykülerinin GİRİŞİMCİLİK hayali olan kitle ile paylaşılması,
• Girişimciliğin özendirilmesi için etkili iletişim kanalları oluşturulması,
• Girişimcilik motivasyonunun ve niteliğinin arttırılması,
• Girişimciliğin kazanımlarının gençlere daha çarpıcı bir şekilde aktarmak ve Girişimciliğin görünürlüğünü arttırmak,
• Girişimcilik alanında faaliyetleri olan kesimler arasında işbirliğini genişletmek.

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki böyle bir projenin içinde bulunmak, beni ziyadesiyle mutlu eden ve gururlandıran bir durum. Ülkemizin geleceği olan genç arkadaşlarımıza destek olabilmek adına böyle bir faaliyetin yürütülmesinde katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Girişimcilik bütün dünya tarihi boyunca önemli olmasının yanı sıra çağımızın vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Özellikle son yüz yılda küreselleşme ile birlikte rekabet üstünlüğüne dayalı bir dünya düzeninin inşa edilmesiyle, girişimciliğin ve girişimcilerin önemi hiç olmadığı kadar arttı.

Hepimizin yeni fikirlere, genç beyinlere yani girişimcilere ihtiyacı var. İhtiyaçlar her geçen değişiyor ve çeşitleniyor. Bu ihtiyaçlara doğru şekilde cevap verebilmek, insanlığın topyekûn gelişimi ile doğru orantılı. Bununla birlikte bir fikir üzerine düşünmek, o fikri ortaya atmak, o fikir uğrunda mücadele etmek ve sonunda başarıya ulaşmak da zorlu bir maraton. Kararlılık ise bu yolda başarıya götüren en önemli faktörlerden biri.

Girişimcilik, sosyal ve ekonomik hayatta çok önemli bir yere sahip. Ülkelerin; bilim, sanat, eğitim, sağlık kısaca her alanda gelişmesi ve kalkınması girişimciler sayesinde mümkün olur. Fakat bu gelişmenin hayata geçirilmesinin en önemli yolu, girişimcilerin doğru bir şekilde desteklenmesinden geçmektedir. Fikirlerin dikkate alınması, projelerin uzman ekipler tarafından değerlendirilmesi ve gerekli maddi desteklerin sağlanması; girişimciliğin teşvik edilmesi ve yeni girişimcilere cesaret vermek adına en önemli unsurlardır.

Bunlar doğru bir şekilde uygulandığı, yani girişimcilik her yönden teşvik edildiği takdirde yeni fikirlerin ve yeni girişimcilerin ortaya çıkması çok daha fazla kolaylaşacaktır. Bununla birlikte girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve girişimcilerin karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi; ekonomik kalkınmanın hızlanmasına, işsizliğin azaltılmasına ve refahın büyüyüp yaygınlaşmasına da katkı sağlayacağı bilinmelidir.

Türkiye özellikle genç girişimcilerin sayısı noktasında oldukça iyi bir noktada. Her gün birbirinden yaratıcı pek çok yeni fikirle karşılaşıyoruz. Bu ülkemiz için oldukça memnuniyet verici bir durum. Ülkemiz ancak yeni fikirlerin doğru bir şekilde hayata geçirilmesi ile çağa ayak uydurabilir. Aksi halde gelişmeleri yakalayamazsak, küresel kalkınma trenini de kaçırmış oluruz. Fakat biz elbette bununla sınırlı kalmamalıyız. Yalnızca çağı yakalamak ve gelişmelere ayak uydurmak zannediyorum ki bizim için yeterli olmayacaktır. Bizim bu konuda öncü olmamız, yol göstermemiz, yeni gelişmelerin ve fikirlerin ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı bir konumda olmamız gerekiyor. Bu da ancak bilime ve girişimciliğe verilen destekle mümkün olur. Bu konuda gençlerimize oldukça güveniyoruz. Bizleri geleceğe güvenle taşıyacak olanlar hiç şüphesiz dinamik ve ufku geniş gençlerimizdir.

Biz de elimizden gelen bütün imkânları kullanarak onlara destek olmalı ve fikirlerini hayata geçirmelerinde öncü rol oymalıyız. İnsanlık, girişimcilikle yükselir ve gelişir.

Projede birlikte çalışacağımız Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Direktörü Dr. Nebiye Yaşar, Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Ajans Başkanımız Barış Sürekli ve projede emeği geçen/geçecek tüm ekibe teşekkür ederim.

Proje Web Sitesi
https://optimumbc.com/soz-genclerde/ 

Sosyal Medya Hesapları
https://linktr.ee/genclersozsizde

Paylaş